Werkwijze

Opleidingsinstituten en onderwijsinstellingen maken op verschillende manieren gebruik van de dienstverlening van Frobert.. 

Projecten

Voor projecten, studies, onderzoek of analyse kunt u Frobert. projectmatig inschakelen. Denk bijvoorbeeld aan marketinganalyse, projecten in waardecreatie en positionering, bepaling dienstenportfolio of regievoering over de totstandkoming van een nieuwe website. Voor de bouw van een website en de Google vindbaarheid maakt Frobert. gebruik van streng geselecteerde partners.

Voor projecten ontvangt u vooraf een fixed price offerte. Het kennismakingsgesprek inclusief onderzoek naar een mogelijke samenwerking is voor rekening van Frobert..

Adviesgesprek of klankbordsessie

Heeft u behoefte aan advies of bent u op zoek naar een klankbord bij het nemen van strategische beslissingen voor uw opleidingsinstituut? Dan spreek ik met u graag een of meerdere consulten af. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen op het terrein van:

  • Marketing en sales
  • Organisatie-inrichting of -verandering
  • Businessanalyse
  • Dienstenportfolio
  • Cultuur en dienstverlening

Adviesgesprekken en klankbordsessies worden verrekend volgens een uur- of dagdeeltarief. Het kennismakingsgesprek inclusief onderzoek naar een mogelijke samenwerking is voor rekening van Frobert..

Interim management

Denkt u aan de inzet van Frobert. in uw organisatie voor een langere periode of met een vastomlijnde tijd per week? Bijvoorbeeld als interim lijn- of stafmanager, projectmanager of verandermanager?

Voor interim management opdrachten spreken we vooraf een vast tarief per dagdeel af. Het kennismakingsgesprek inclusief onderzoek naar een mogelijke samenwerking is voor rekening van Frobert..

Algemene voorwaarden

Op de dienstverlening van Frobert. zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.