Referenties en meningen van opdrachtgevers

Onderaan deze pagina de meest recente ervaringen van opdrachtgevers over de samenwerking met Frobert.. De dienstverlening van Frobert. concentreert zich op opleidingsinstituten en onderwijsinstellingen. Op dit moment wordt gewerkt aan opdrachten voor BOG Training & Organisatieadvies en Nieuwetijdscentrum Lichtkind Lichtvlinder.

Bureau Kees Horden: Een jaar na de implementatie van de nieuwe positionering opgesteld door Frobert. hebben we een omzetgroei in de opleidingen van bijna 100% gerealiseerd. Frobert bijzonder bedankt! Kees de Jong, mede-eigenaar Bureau Kees Horden.

IVA Opleidingen: Ons doel van de samenwerking met Frobert was helder: Het aantal deelnemers aan onze Opleiding Arbeidsdeskundige sterk vergroten. Met de wetenschap dat IVA Opleidingen veel kennis en ervaring heeft op de inhoud van het vak, geloofden wij in het verhaal van Frobert. over de noodzaak van professionele positionering van ons merk en ons aanbod. Tijdens de periode van analyse werden alle marketingonderdelen door Frobert. kritisch beoordeeld en voorzien van concrete adviezen en oplossingen. Zeker confronterend, maar tegelijkertijd gaf het ons cruciale inzichten. De frisse blik van Frobert. als ‘buitenstaander’ bracht ons op tal van terreinen tot zinvolle herbezinning. Tijdens de door Frobert. geleidde brainstormbijeenkomsten zijn we daadwerkelijk tot de echte kern van onze toegevoegde waarde in ons aanbod en dienstverlening gekomen. Hij ontrafelde onze kennis en kunde en zette deze samen met ons om in een heldere visie op arbeidsdeskundig leiderschap. Na de analyse heeft Frobert. de definitieve positionering gemaakt. Tot slot hebben we Frobert. gevraagd om op basis van de positionering onze online teksten te schrijven voor onze nieuwe online omgeving. Het resultaat is zichtbaar op www.ivaopleidingen.nl. De dienstverlening van Frobert. hebben wij ervaren als confronterend en eerlijk. En vooral gericht te komen tot de essentie van ons verhaal en de vertaling naar de doelgroep. En dat is uiterst goed gerealiseerd. Het aantal aanmeldingen van deelnemers aan onze opleiding is binnen een jaar bijna verdrievoudigd en ik verwacht nog meer groei. Geriët van de Vis, Directeur IVA Opleidingen.

Academie voor Mediationopleidingen: We zijn erg blij!! Een half jaar nadat Frobert op basis van zijn analyse de positionering van ons merk en de hoofdopleiding heeft gerealiseerd is het aantal deelnemers aan de maandelijkse opleiding bijna maximaal. En ook het aantal deelnemers aan de vervolgopleidingen maakt nu forse groei door…. Henk Karman, directeur Academie voor Mediationopleidingen.

Academie Bo Yi: We zijn blij verast door de frisse en heldere aanpak van Frobert. Na 2 teleurstellende ervaringen met andere marketing adviseurs waren wij enigszins sceptisch om met hem in zee te gaan. Hij heeft die angst snel weg kunnen nemen met zijn professionele benadering. Als vakspecialisten denken wij in onze communicatie veel te inhoudelijk. Frobert heeft ons via analyse en positionering o.a. geholpen om onze visie op therapie en op leren zeer helder en pakkend te verwoorden. Hij wist het ook zodanig te formuleren dat het voor leken begrijpelijk is en wij onszelf erin herkennen. Dit is vervolgens omgezet in heldere teksten die we zelf nooit hadden kunnen schrijven. Een van de termen die wijzelf hanteren is GongFa. Dat staat voor ultiem verkregen bekwaamheid door iets heel veel te doen. Ik durf te stellen dat Frobert Gongfa in marketing bezit. Loed Rakels, medeoprichter Academie Bo Yi.

Reflexief: Frobert is een kei in het begeleiden van besluitvormingsprocessen. Hij maakt het proces helder, legt zwakke plekken bloot en neemt alle aanwezigen mee in de inhoud. Hij toont de urgente zaken en stimuleert om knopen door te hakken en stappen te zetten. Dat doet hij met flair en in een mooie flow: samen met Frobert hebben we in hele korte tijd een goede positionering neergezet. Frans Croonen – Bureaumanager Reflexief.

Hands On Tao Shiatsu Institute: Frobert heeft zich helemaal in ons instituut en in mijn wensen eromheen ingeleefd en mij precies de juiste stappen laten nemen om verder te komen. Alles wat hij gedaan heeft was to the point en waardevol. Het voelt als een grote schoonmaak. Er zijn nog stappen te nemen maar vanuit een heldere basis is dat makkelijker. De richting voor de toekomst is nu helemaal duidelijk. Jaana Siltalsalmi, directeur eigenaar Hands On Tao Shiatsu Institute.

Radboud Management Academy: Frobert. heeft ons op een zeer deskundige, prikkelende en enthousiaste wijze een spiegel voor gehouden ten aanzien van onze marketingcommunicatie, processen en positionering. De interne en externe analyse en de intensieve brainstormsessies geleid door Frobert. hebben een rapport opgeleverd dat ons zeer concrete handvatten biedt om direct cruciale verbeteringen door te voeren. Wij hebben de samenwerking als zeer prettig en vruchtbaar ervaren. Erik Lazeroms, Zakelijk Directeur Radboud Management Academy.

Vine training en coaching: De samenwerking met Frobert. heeft geleid tot een bijzonder gedegen analyse van ons merk en opleidingen. Het resultaat gaf ons het strategisch inzicht voor de keuze van de juiste groeimethode.. Op basis van zijn analyse is de nieuwe opbouw van ons aanbod samengesteld en heeft Frobert. een geheel nieuwe positionering gemaakt. Een scherpe positionering van het merk met vertaling naar de verschillende doelgroepen. Vervolgens heb ik Frobert. gevraagd of hij de regie wilde voeren over een project om te komen tot een nieuwe website: vinecoaching.nl. Een nieuwe online omgeving waar ons nieuw aanbod onderscheidend is gesitueerd naar de verschillende doelgroepen. Binnen een jaar hebben we met de opleidingen een omzetgroei van meer dan 30%. Jan van Koert, eigenaar directeur van Vine training en coaching.

Opleidingsinstituut Esoterra: Frobert. gaat direct aan de slag. Als geen ander wist hij op de juiste toon mij als opdrachtgever aan te spreken, te raken en enorm snel te analyseren. Het is ongekend hoe snel en vakkundig hij de kenmerken van de doelgroep scherp wist te krijgen. Wij dachten als opleidingsinstituut wel te weten hoe we de business moesten voeren. Maar niets is minder waar. Op een opmerkelijk enthousiaste en vakkundige manier heeft Frobert. ons aanbod, de processen, de communicatie, de concurrentie en de afnemers geanalyseerd. In een hoog tempo zijn de resultaten hiervan omgezet naar een nieuwe positionering met een zeer concrete visie op opleiden. Deze zijn daarna vertaald in nieuwe communicatie, online vindbaarheid, processen en een aangepaste opzet van onze opleidingen en dienstverlening. Zeer gefocust en recht op het doel af heeft hij veel meer dan alleen onze marketing op orde gebracht. De concrete resultaten in een enorme groei van het aantal aanmeldingen voor zowel de 1- als de 3-jarige opleidingen werden direct zichtbaar. Frobert.: super bedankt, Stefan van Rossum, Directeur Opleidingsinstituut Esoterra.

TORI Kindercoach Opleidingen: Toen we voor het eerst met Frobert. in contact kwamen sprak zijn ‘toon’ onmiddellijk aan. In het persoonlijke contact werd helder hoe te komen tot een optimale positionering van TORI Kindercoach Opleiding. Hij had zich op voorhand stevig verdiept in ons instituut, wat we zeer hebben gewaardeerd. We zijn op basis van juist deze drie elementen met Frobert. in zee gegaan: de toon, het persoonlijke contact en de interesse en verdieping bij voorbaat in ons instituut. Frobert. startte een grondige interne en externe analyse door eigen onderzoek maar ook door brainstormsessies degelijk voor te bereiden en uit te voeren. Het resultaat van de analyse was dat er duidelijke marketingkeuzes werden voorgelegd. Keuzes die zijn gemaakt en zijn omgezet naar concrete acties. Samen hebben we gewerkt aan scherpe formulering van de visie van TORI op kindercoaching. Deze analyse was prettig confronterend en gaf ons een heldere richting in wat we wel en niet wilden in woord en beeld en waarom! Na de analyse en de gemaakte keuzes heeft Frobert. een positioneringsdocument geschreven wat voor ons een ideale leidraad vormde bij de verdere uitwerking naar de operatie. We kenmerken de dienstverlening van Frobert. als verhelderend, concreet, deskundig en uitdagend. Christa Wiersma, eigenaar en docent TORI Kindercoach Opleiding

PROFIT Opleidingen: Onze vraag was luid en duidelijk: hoe vergroten wij onze omzet in een moeilijke markt. Met 100% enthousiasme en 100% inzet maakte Frobert. een analyse. Je wist ons aanbod naar de studenten zo te positioneren dat het optimaal onderscheidend werd ten opzichte van de concurrentie. De student centraal in al ons denken en handelen bracht je ons bij. Elke routine werd kritisch bekeken. Je was verfrissend, een man die aanvoelt wat deze tijd vraagt om succesvol te kunnen ondernemen. Je zette onze wereld op zijn kop. Je wist ons mee te nemen, gaf ons vertrouwen en dat werd beloond in sterk verbeterde resultaten van het aantal studenten. Je hebt je verbonden met ons, zonder één van ons te worden. Je bent betrouwbaar, accuraat, direct, doortastend en loyaal. Ab Wever, Directeur PROFIT Opleidingen.

Het Enneagram College: De directe aanpak van Frobert. sprak mij aan. Het was in de analysefase confronterend, maar daardoor ben ik aangezet om heel kritisch naar ons aanbod en onze uitingen te kijken. De gesprekken met Frobert. hebben veel in werking gezet. Ik ben heel blij dat hij niet alleen een rapportage leverde, maar ook heel duidelijke oplossingen aandroeg. Daardoor werd het zeer concreet. Op advies van Frobert. heb ik een nieuwe website laten maken met teksten geschreven op basis van de door Frobert. opgemaakte merk- en doelgroep essenties. Nadat de website online kwam stroomden werkelijk de aanmeldingen voor de opleidingen binnen. Ook de nazorg is geweldig. Frobert. kijkt ongevraagd regelmatig naar mijn marketing & communicatie uitingen en als er zaken zijn die hij onjuist vindt schroomt hij niet om dat te melden. Ik ben heel blij dat ik met Frobert. in zee ben gegaan. Willen Jan van de Wetering † , Enneagram College.

p.r.o academie: Frobert heeft de p.r.o. academie zorgvuldig van de basis af opgebouwd met visievorming, marktverkenning en identiteitsformulering. Daarna heeft hij de regie gevoerd over een project voor de totstandkoming van een nieuwe website (www.proconsult.nl) en de uitwerking in tekst en beeld. Hierdoor is een transparant beeld van onze organisatie ontstaan waar de klant goed toegang toe heeft. Zijn begeleiding heeft ook fors bijgedragen tot een scherpere marktbewerking en verbreding van onze clientèle. Joost Levi, Directeur p.r.o academie.

Radboudumc Health Academy / PAO Heyendael: Frobert. heeft ons op een inspirerende wijze geholpen en geadviseerd rondom het positioneren van de organisatie. Hij is vasthoudend, vraagt goed door en weet daarmee zaken goed inzichtelijk te maken. Daarnaast is hij zeer betrokken, flexibel en heeft geen 9 tot 5 mentaliteit. De uitkomsten van de interne en externe analyse alsmede zijn advisering hebben ons aangezet tot het maken van cruciale keuzes en het doorvoeren van concrete verbeterpunten. Het is fijn samenwerken met Frobert. Dimitri van Overbeek, Hoofd Radboudumc Health Academy / PAO Heyendael.

Zorgcollege: De waarde van marktoriëntatie en -positionering door Frobert..
Ik heb Frobert. benaderd met de vraag of hij een marketingstrategie kan ontwikkelen voor ons opleidingsinstituut. Het instituut bleek onvoldoende scherp haar doelgroep voor ogen te hebben en het ontbrak aan een duidelijke koers. Frobert. is planmatig aan de slag gegaan. Eerst door het uitvoeren van een grondige interne en externe analyse van het instituut, personeel, reputatie, spelers in de markt en de vraag in de markt. Dit heeft geleid tot een heldere positionering in de markt. Frobert. heeft daarna sturing gegeven aan het implementeren van de nieuwe positionering. Er is een nieuwe huisstijl en naam voor het opleidingsinstituut gekozen en er is een nieuwe website ontwikkeld (zorgcollege.nl) die optimaal vindbaar is op internet. Frobert. heeft dit project met grote betrokkenheid en passie begeleid. We hebben veel steun gehad aan Frobert.. Medewerkers stond hij steeds met raad en daad bij. Het resultaat is een totale heroriëntering van het opleidingsinstituut. Er is een duidelijke doelgroep gekozen, het opleidingsinstituut bekent kleur en ‘communiceert’ nu uitstekend de waarde en normen waar het voor staat. Door de nieuwe marktpositionering is er meer herkenning bij onze doelgroep en zijn we beter in staat om hen aan te spreken en voor ons te winnen. Frobert., dankzij jouw inzicht, vakmanschap en passie in marketingstrategie staat het opleidingsinstituut als nooit tevoren op de kaart! Bedankt Frobert.. Olof Lakmaker, Algemeen Directeur Zorgcollege.

NSPOH: Wij vroegen Frobert. mee te denken over het positioneren van een deel van de opleidingen van de NSPOH. Met een positief-kritische houding heeft Frobert. via enkele denk- en brainstormsessies exact de kernvaardigheden van de NSPOH en de opleiding boven tafel gekregen. Hij heeft de concurrentie onderzocht en via interviews met de volwassen studenten zijn de motieven en de bijzondere waarde van de opleiding in kaart gebracht. Al die informatie is door Frobert. vervolgens vertaald naar een nieuwe positionering van de opleiding. De betekenisstructuur als onderdeel van de positionering is voor ons een enorme hulp om te focussen bij het schrijven van de teksten voor de websites en de informatiebrochures. Ik vond de gesprekken met en de brainstormsessies geleid door Frobert. heel erg goed. Het heeft me bijzonder veel nieuwe inzichten gegeven en andere inzichten versterkt. Het is mijn vaste overtuiging dat de nieuwe positionering veel nieuwe studenten zal aantrekken. Veel dank voor je inzet. Manon Penris, senior Opleider/Adviseur Opleidingsinstituut NSPOH.

Acurion: Voor een nieuw op te bouwen merk en dienstverlening hebben wij Frobert. gevraagd ons MT te begeleiden bij het bepalen van de precieze propositie (aanbod en markt) en de positionering van het merk. In een aantal sessies wist Frobert. haarscherp onze relevante kernvaardigheden te ontdekken en deze te verbinden met de te verwachten ontwikkelingen in de markt (visie). Plus het onderscheidend te maken ten opzichte van de concurrentie. Op basis hiervan is onze missie geformuleerd. Geen missie van zomaar mooie woorden maar een scherp geformuleerd richtinggevend perspectief van waaruit ons nieuw aanbod en de markt zich bijna automatisch ontvouwde. Daarna is de missie voor ons de constante toetssteen geweest bij het nemen van beslissingen om het nieuwe bedrijf professioneel in de markt te zetten. De door Frobert. beschreven positionering en merkessentie bleek voor ons een ideale leidraad bij het inhoud geven van de marketingcommunicatie. We hebben Frobert. ervaren als een ‘projectmanager met inhoud’ die meer doet en continu met het doel voor ogen op het scherp van de snede acteert. Stefan Seldenthuis, Managing Director Acurion.